วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


  • อยู่ในสังคมมนุษย์
          สิ่งที่ต้องระวังไม่ใช่มนุษย์เสมอไป
          ใจที่เห็นแก่ตัวของเรานั่นแหละ
          คือสิ่งที่ควรระมัดระวังให้มาก
  • ความหวังที่สร้างความสดชื่น เบิกบาน
          เป็นความหวังที่ควรหวังต่อไป
          ถ้าเราไม่ยอมเป็นทาสของความหวังแล้ว
          ความหวังจะไม่ทำให้เราผิดหวังเลย


  • ปัจจัยของความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจ
         ไม่มีอะไรเกินกว่าอุปสรรค
         ผู้ที่ไม่เคยต่อสู้กับอุปสรรค
         ไฉนจะรู้จักความสามารถที่แท้จริงของตนได้


  • พื้นแผ่นดิน เริ่มจาก ผงธุลี
          มหานที เริ่มจาก ละอองน้ำ
          ไร้การเริ่มต้นก็ไม่มีการลงท้าย
          ความหวังย่อมสูญสลาย
          ถ้าไร้การกระทำที่เหมาะสม กลมกลืน


  • เมื่อมิได้คำนึงถึงสวัสดิภาพของตนเอง


          แต่ก็ต้องระมัดระวังสวัสดิภาพของผู้อื่น
          เราไม่โกรธ เราไม่กลัว เราไม่เจ็บ
          แต่ผู้อื่นอาจจะโกรธ อาจจะเจ็บ และอาจจะกลัว


วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  • อยู่ในสังคมมนุษย์
          สิ่งที่ต้องระวังไม่ใช่มนุษย์เสมอไป
          ใจที่เห็นแก่ตัวของเรานั่นแหละ
          คือสิ่งที่ควรระมัดระวังให้มาก